Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 46(8): 351-356, doi: 10.5117/mab.46.20939
HET 6E CONGRES VAN DE U.E.C. IN KOPENHAGEN
expand article infoJ. Bonenberg
Open Access