Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 46(8): 363-364, doi: 10.5117/mab.46.20941
CONCEPT-LEERPLAN INFORMATICA H.B.O.
expand article infoJ. Verhoeff
Open Access