Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 56(8/9): 394-403, doi: 10.5117/mab.56.20959
Amsterdam tegenover Den Haag - Duisenberg’s eerste verslag
expand article infoF. Hartog
Open Access