Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 56(8/9): 404-421, doi: 10.5117/mab.56.20961
Het insolventiemodel: een betrouwbaar instrument voor het tijdig opsporen van ondernemingen in moeilijkheden?
expand article infoA. M. Ten Wolde
Open Access