Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 56(8/9): 422-427, doi: 10.5117/mab.56.20962
Input output bedrijfsmodellen; Pleidooi voor de invoering van geautomatiseerde kosteninformatiesystemen
expand article infoC. Van Halem
Open Access