Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2(9): 117-121, doi: 10.5117/mab.2.20982
ACCOUNTANCY IN DE VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA
expand article infoJ. G. Schoup
Open Access