Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2(9): 127-128, doi: 10.5117/mab.2.20984
UIT HET BUITENLAND:BUSINESS ORGANISATION AND MANAGEMENT
expand article infoJac. H. Kramer
Open Access