Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 3(9): 113-117, doi: 10.5117/mab.3.20988
De onderteekening van de balansen van de Levensverzekeringmaatschappijen, in verband met de berekening van het bedrag der loopende verplichtingen (Inhoud september 1926 no. 8)
expand article infoR. A. Dijker
Open Access