Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 3(9): 117-120, doi: 10.5117/mab.3.20989
INTERNATIONAAL ACCOUNTANTSCONGRES AMSTERDAM 1926 (eerste werkdag)
expand article info MAB
Open Access