Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 3(9): 120-122, doi: 10.5117/mab.3.20990
BESLECHTE GESCHILLEN: ONTBINDING VAN NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN WEGENS KAPITAALSVERLIES
expand article infoA. E. J. Nysingh
Open Access