Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 4(9): 135-138, doi: 10.5117/mab.4.20994
COMPENSATIE VAN WINSTEN EN VERLIEZEN VOOR DE R.I.B.
expand article infoH. De Leede
Open Access