Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 6(9): 113-118, doi: 10.5117/mab.6.21012
De taak van den Accountant in het verzekeringsbedrijf (Inhoud september 1929 no. 8)
expand article infoR. A. Dijker
Open Access