Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 6(9): 119-121, doi: 10.5117/mab.6.21013
UIT DE FINANCIEELE HUISHOUDING DER OVERHEID
expand article infoJ. H. Textor
Open Access