Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 9(9): 143-144, doi: 10.5117/mab.9.21039
UIT HET BUITENLAND: De ingenieur als Wirtschaftsprüfer
expand article infoW. Beijderwellen, J. E. Erdman, Ch. Hageman, A. M. Van Rietschoten
Open Access