Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 14(9): 143-144, doi: 10.5117/mab.14.21110
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoM. Behrens, G. L. Groeneveld, J. P. De Haan
Open Access