Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 16(9): 125-132, doi: 10.5117/mab.16.21131
VERPLICHTE CONTROLE BIJ NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN (Inhoud september 1939 no. 8)
expand article info MAB
Open Access