Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 17(9): 141-142, doi: 10.5117/mab.17.21140
EEN BUDGET VAN EEN AGRARISCH BEDRIJF VOLGENS COÖPERATIEF PRINCIPE
expand article infoJ. Pinkhof
Open Access