Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 17(9): 148-150, doi: 10.5117/mab.17.21143
De plicht van den accountant tot geheimhouding
expand article infoCh. Hageman, D. Nije, F. Haarbosch, W. P. Den Turk
Open Access