Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 20(9): 231-241, doi: 10.5117/mab.20.21169
HET OBJECT DER BEDRIJFSIÏIIISIIOLIDKUNDE (I)
expand article info MAB
Open Access