Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 22(9): 237-244, doi: 10.5117/mab.22.21209
NAAR AANLEIDING VAN HET BELGISCHE WETSONTWERP HOUDENDE DE OPRICHTING VAN EEN INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN
expand article infoT. Keuzenkamp
Open Access