Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 23(9): 226-234, doi: 10.5117/mab.23.21215
DIE ONTWIKKELING VAN DIB BEDRYFSEKONOMIE
expand article infoJ. Goudriaan
Open Access