Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 25(9): 311-320, doi: 10.5117/mab.25.21236
CONFRONTATIE VAN DE ACCOUNTANT MET OVER­ TREDING VAN DE DEVIEZEN-WETGEVING
expand article infoA. Th. E. Kastein
Open Access