Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 27(9): 373-378, doi: 10.5117/mab.27.21266
HET GEVAL THOMASCOLOR (THE THOMASCOLOR CASE)
expand article infoA. R. Overbeek
Open Access