Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 28(9): 334-334, doi: 10.5117/mab.28.21274
VAN DE REDACTIE EUROPESE CONFERENTIE VAN HET BRITISH INSTITUTE OF MANAGEMENT
expand article info MAB
Open Access