Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 28(9): 354-358, doi: 10.5117/mab.28.21276
ENIGE BESCHOUWINGEN NAAR AANLEIDING VAN EEN REDE
expand article infoW. N. A. F. H. Stokvis
Open Access