Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 28(9): 375-380, doi: 10.5117/mab.28.21286
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access