Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 30(9): 374-375, doi: 10.5117/mab.30.21309
DE FUNCTIONELE PLAATS VAN DE INTERNE ACCOUNTANT
expand article infoW. M. Van Olphen
Open Access