Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 31(9): 325-334, doi: 10.5117/mab.31.21317
DE CONTROLS, DE ADMINISTRATIE EN DE CONTROLLER
expand article info MAB
Open Access