Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 31(9): 340-342, doi: 10.5117/mab.31.21319
TWEE PUBLICATIES OVER HET JAARVERSLAG
expand article infoH. J. Reyn
Open Access