Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 31(9): 343-345, doi: 10.5117/mab.31.21320
BALANSWAARDERING VAN FABRIKATEN EN HALFFABRIKATEN
expand article infoA. J. A. Van Der Heide
Open Access