Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 34(9): 302-308, doi: 10.5117/mab.34.21358
UITBREIDING VAN CAPACITEIT VERBONDEN MET VERVANGING VAN DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN EN BEPALING VAN HET RESULTAAT
expand article infoA. Meij
Open Access