Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 34(9): 335-340, doi: 10.5117/mab.34.21367
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access