Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 38(9): 298-312, doi: 10.5117/mab.38.21391
ZEVEN WERKEN OVER DIRECT COSTING
expand article infoJ. A. Geertman
Open Access