Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 38(9): 313-324, doi: 10.5117/mab.38.21392
DE VERBIZONDERING DER CAPACITEITSKOSTEN IN BEDRIJVEN MET SEIZOENPRODUKTIE
expand article infoJ. Winselaar
Open Access