Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 39(9): 282-289, doi: 10.5117/mab.39.21402
GOED KOOPMANSGEBRUIK
expand article infoA. Goudeket
Open Access