Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 39(9): 290-293, doi: 10.5117/mab.39.21403
DE BEWOORDINGEN VAN DE KORTE VERKLARING BIJ DE JAARREKENING
expand article infoA. M. Van Rietschoten
Open Access