Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 39(9): 299-306, doi: 10.5117/mab.39.21405
ENIGE BESCHOUWINGEN OVER DE FUNCTIE EN DE TAAK VAN DE GEMEENTELIJKE ACCOUNTANTSDIENST VAN AMSTERDAM
expand article infoR. H. Lieve
Open Access