Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 40(9): 334-340, doi: 10.5117/mab.40.21419
PRAKTISCHE TOEPASSING VAN DE KNELPUNTSCALCULATIE
expand article infoB. Boomsma
Open Access