Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 40(9): 355-360, doi: 10.5117/mab.40.21422
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access