Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 44(9): 322-327, doi: 10.5117/mab.44.21448
GEBRUIK VAN VERKLARINGEN VAN BUITENLANDSE ACCOUNTANTS TE VERANTWOORDEN?
expand article infoJ. Uiterlinden
Open Access