Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 49(9): 342-368, doi: 10.5117/mab.49.21485
BEDRIJFSDIAGNOSE
expand article infoP. M. Kempen
Open Access