Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 49(9): 392-394, doi: 10.5117/mab.49.21489
BOEKBESPREKINGEN
expand article infoM. A. M. Denner, K. Van Der Heide
Open Access