Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 55(9): 430-443, doi: 10.5117/mab.55.21512
VOORWAARDEN VOOR HET SLAGEN VAN ORGANISATIE-ADVISERING
expand article infoJ. H. D. Wiersema
Open Access