Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 55(9): 444-456, doi: 10.5117/mab.55.21513
SYNTHETISCHE OF ANALYTISCHE CONTROLE?
expand article infoJ. Ten Wolde
Open Access