Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 55(9): 466-469, doi: 10.5117/mab.55.21516
DE ACCOUNTANTSVERKLARING IN HET KADER VAN DE WET OP DE INVESTERINGSREKENING (WIR)
expand article infoE. Th. Van Emmerik
Open Access