Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 60(9): 326-343, doi: 10.5117/mab.60.21537
De beheersing van de (kosten van) accountantscontrole in Nederland
expand article infoH. C. Dekker, H P A J Langendijk
Open Access