Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 60(9): 344-358, doi: 10.5117/mab.60.21538
Prospectieve informatie in het jaarverslag*
expand article infoF. A. M. J. Faas
Open Access