Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 60(9): 359-367, doi: 10.5117/mab.60.21539
Functie en betekenis van de Management Letter voor ondernemingsbestuur en accountant
expand article infoJ. M. Vecht
Open Access