Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 60(9): 373-374, doi: 10.5117/mab.60.21541
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoA. F. Tempelaar
Open Access