Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 62(9): 404-406, doi: 10.5117/mab.62.21567
Naschrift op reactie van J.C.A. Gortemaker
expand article infoHans Blokdijk
Open Access